Mujhe Khudaya Muaf karde | Hafiz Tahir Qadri | New Naat Lyrics | 2020

 

 

Maula mere maula
Maula mere maula
Tauba Qabool krle Tauba Qabool krle
Tauba Qabool krle Tauba Qabool krle

Mera amal hai siyaah nama
Mujhe khudaya muaaf krde

Main janta hun tu baqsh dega
Mujhe khudaya muaaf krde

Pahaad jaisi meri khtaayen
Magar bhoot hai teri ataayen
Pahaad jaisi meri khtaayen
Magar bhoot hai teri ataayen

Muaaf krna shiaara-t-rat
Muaaf krna shiaara-t-rat
Mujhe Khudaya muaaf krde

Ya rab tere karam teri rhmat ka wasta
Ya rab teri ataa teri neamat ka wasta
Ya rab tere jlaalo jlaalat ka wasta
Ya rab Rasoole haq ki risalat ka wasta….

Azaab dekr tu kya krega
Kareem hai tu karam hi farma
Azaab dekr tu kya krega
Kareem hai tu karam hi farma

Sawaal kaisa Jawaab kaisa
Sawaal kaisa Jawaab kaisa
Mujhe Khudaaya Muaaf krde

Mera amal hai siyaah nama
Mujhe khudaya muaaf krde

Main janta hun tu baqsh dega
Mujhe khudaya muaaf krde

Andhere Shab ke kiye hai ruswa
Ujaale din ke kiye hai gahna
Andhere Shab ke kiye hai ruswa
Ujaale din ke kiye hai gahna

Saraapa Jurmon Khtaa hon maula
Saraapa Jurmon Khtaa hon maula
Mujhe khudaaya muaaf krde

Mera amal hai siyaah nama
Mujhe khudaya muaaf krde

Main janta hun tu baqsh dega
Mujhe khudaaya muaaf krde

Ye haath bandhe ye sar jhukaye
Khada ujaagar dare haram per
Ye haath bandhe ye sar jhukaye
Khada ujaagar dare haram per

Naweede Bakhshish ka de ishara
Naweede Bakhshish ka de ishara
Mujhe Khudaaya Muaaf krde

Ya rab tere karam teri rhmat ka wasta
Ya rab teri ataa teri neamat ka wasta
Ya rab tere jlaalo jlaalat ka wasta
Ya rab Rasoole haq ki risalat ka wasta…

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *