HUSSAIN JEET GAYE | HAFIZ MUHAMMAD TAHIR QADRI | 2017

 

Ya Husain Ya Husain Ya Husain Ya Husain
Ya Husain Ya Husain Ya Husain Ya Husain

Yazeed haar gaya Yazeed haar gaya
Husain Jeet gaye Husain Jeet gaye

Ajab Ladi hai Jang bhi Husain ne Yazeed se
Bas Is se badh kar jeet kya Yazeed tha Husain hai

Takhte Yazeed mit gaya Zikre Husain reh gaya
Ye Jeet hai Wahem nahi Ye Baat koi kam nahi
Yazeed mar gaya Husain hai Husain hai Husain hai

Ya Husain Ya Husain ANTAL FATEH
Ya Husain Ya Husain ANTAL FATEH

Ye Faisala-e-Khuda hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Yazeed Naam koi Bacchon ka nahin rakhta
Husain Naam rakkha hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Shikast Asl mein Zaleem Yazidiyon ko hui
Jahan mein Shor macha hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Zaleel hoke Marenge Ye Kharji Kutte
Ye Naara Inki Saza hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Muawiya o Ali Donon Haq pe hein Sunlo
Yazeed sach mein bura hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Husain kehte hue Jinka Dam Nikalta hai
Unhe bhi kehna padha hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Yazidiyon se nikalte hi Hazrate Hurr ne
Ye Raaz Jaan liya hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Yazeediyon se Jo darte hein Ham Wo Log nahin
Husaini ban ke kaha hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Mukable pe Hazaron Yazeedi Gundon ke
Husaini Ek badha hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Utha ke Sar ko Ujagar Husaini banke Jiyo
Isi mein Apni baqa hai Husain Jeet gaye
Yazeed haar gaya hai Husain Jeet gaye

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *