Nohay 2019 I Hashim Sisters I Akhay Sughra (Saraiki) I New Noha 2019 I Muharram 1441

Akhay Sughra moo chum Akbar da Na neer vahan

main lathi vendiya TeDi charhi hui janj

toon veer meDan Maksoom meDan, main lathi vendiya Chorus

1) Lab chol nahin main ujRi koon Tediyan

vasdiyan akhiya das choRay (x2)

Tedi janj de kaey vi mahmal vich (x2)

Nae meDi jaa, main lathi vendiya Chorus

2) Bayshak main-koon naal nahin ghin wanj

Par itna vaada kar Akbar (x2)

Jada sehray paavee(n) vichRi koon (x2)

Karri(n) yaad bhira, main lathi vendiya Chorus

3) Mesaak dey vaaday yaad Deewaa Taey

aap lahaey main leH payyan (x2)

Par taeyn baajoon meDi nibRi nay (x2)

Teku yaad Deewa, main lathi vendiya Chorus

4) teDay mehmal toon aj Sughra naee Jeevey

mayyat lathi hei Sughra di (x2)

Teku(n) gal laakay ey paRR Akbar (x2)

Inna Lillah, main lathi vendiya Chorus

5) teDay payRay kaj rondi raeysaa(n) teday

taang tey bus cheendi raeysaan (x2)

Too(n) aavi na (ya) aavi Akbar (x2)

teDi paak raza, main lathi vendiya Chorus

6) Ehsaan vala aa Kubra koon Aey aak(h)

kay Sughra rondi raaee (x2)

MeDi tarfoon bheyRn tu bad chonRi(n) (x2)

Pallu Akbar da, main lathi vendiya

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *