Bekasi | Mir Hasan Mir Nohay 2022 | New Nohay 2022 | Muharram 2022/1444

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Sub Huwe Serab Tuj Sy Ay Fraat

Kafala Yasrab Ka Paiyasa Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Zohar Tak Jab Fooj Puhnchi Khuld Main

Sahibe Lashkar Akela Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Iss Qadar Tha Khushk Hazrat Ka Gala

Khangar E Qatil Bhi Peyasa Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Dagmaga Kar Jab Gire Ghure Shah

Kaap Kar Arsh E Mualla Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Kahti Thi Maa Soye Asghar Kabar Main

Haye Khali Un Ka Jhula Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Zakhm Kha Ty Hi Jo Akbar Gir Pare

Chid Ke Barchi Main Kaleja Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Jab Huwi By Parda Aulad E Rasool

Phir Jahan Main Kis Ka Parda Reh Gaya

Mujrai Mahman Peyasa Reh Gaya

Bekasi Ka Sheh Ki Charcha Reh Gaya

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *