Mir Hasan Mir | La Hawla Wala Quwwata illa Billah Manqabat | 2016

 

Allah.. Allah.. Allah…(6)
La hawla wala quwwata illa billah..(4)
 
Mai aur karu..
mai aur karu dushmane haider ki sanaa
La hawla wala quwwata illa billah..(4)
 
Daulat ke liye phir gaye haqq se aksar..(2)
tum dushmane shabbir ho laanat tumpar
hurr shaam ke lashkar se ye kehkar nikla
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Haider ki wilayat pe jo shak karta hai..(2)
Eeman hai mera ke wo jab marta hai
padhti hai ajal dekhke uska chehra
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Aale abu sufiyan se hamdardi hai..(2)
aye duniya adawat ki bhi hadd hoti hai
kafir abu talib hai to islam hai kya
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Tu meri kahi baat pe shak karta hai..(2)
Allah ke bande ko khuda kehta hai
Ye kehke..(2)
ye kehke nusairi ko ali ne maara
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Eeman o aqeede ki durusti kar le..(2)
Hai shakl buri baat to acchi kar le
kehta hai Mohammad ko tu apne jaisa
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Takrane lagi..(2)
Takrane lagi koofe se faujein jaake
sheh ne kiye is tarha se 17 hamle
har hamle pe kehta raha ibn e zahra
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Mat ye kaho iblees ke jaise honge..(2)
socho to zara log wo kaise honge
iblees jinhe dekhke padhta hoga
La hawla wala quwwata illa billah..(2)
 
Bachna….
Bachna aye takallum ye maraz hai moozi..(2)
hai saamne aankho ke misaale kitni
shaitan bana deta hai shohrat ka nasha
La hawla wala quwwata illa billah..(4)

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *