Farhan Ali Waris | Koi Sham Di Aurat | 2019 | 1441

 

Sena diye shaam di auraton
mai wendi payi han
koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai

Mata samjho zainab wach gayi hai..(2)
koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han
koi shaam di aurat reh gayi hai

1. Age kuch na mangya zainab ne
mangi ek chadar wo milli koi nai
rahe roshan kabar sakina di..(2)
ae akhri mannat karendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han
koi shaam di aurat reh gayi hai

2. Ake shaam rulaya zainab ku
har ke jhidkaya zainab ku
han ya ratwangi hai wala jo..(2)
mai sirku do nai sakdi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han
koi shaam di aurat reh gayi hai

3. Je wal bazaar saje de ha
mai wal bazaarich pesh thi han
age shaam ne sab kuch luteya hai..(2)
kuch wach geya he ta dendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han
koi shaam di aurat reh gayi hai

4. Hek saal age tusa lutya ha
medi sir to burqa zahra da
meda wal burqa ta na lutso..(2)
hek saal de baad jo pendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han
koi shaam di aurat reh gayi hai

5. Koi wapas watan te wenda hai
uu mulk ta tohfa chayi wendaye
nah shaad we puttar te weer bana..(2)
kali poshak banendi han

koi shaam di aurat reh gayi hai
meko patthar mare mai wendi han
koi shaam di aurat reh gayi hai