Wo Mera Umar Hai | Hafiz Tahir Qadri | Manqabat | 2018

  • by
Wo Mera Umar Hai | Hafiz Tahir Qadri | Manqabat | 2018

Nabi ka sher hai.. Umar..Umar..Umar..
Bada diler hai..     Umar.. Umar.. Umar..
Jo dilse kahega..   Umar.. Umar.. Umar..
Izzat se rahega..    Umar.. Umar.. Umar..
Jo inse jalega.. Wo zillat se marega…

Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…
ll Short bayaan… ll

Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Shahkar-e-risalat jisse kahiye.. wo mera umar hai…
Wo mera umar.. mera umar.. mera umar hai….

Kaabe me namaz aaj aada ho ke rahegi..
Kattab ke bete ki ye aamad ka asar hai…
Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Nabi ka sher hai.. Umar..Umar..Umar..
Bada diler hai..     Umar.. Umar.. Umar..
Jo dilse kahega..   Umar.. Umar.. Umar..
Izzat se rahega..    Umar.. Umar.. Umar..
Jo inse jalega.. Wo zillat se marega…

Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Adal aesa ke pakar sakte hain kamzor bhi daman..
Roab aesa ke khud zulm ka dil zer-o-zabar hai…
Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Shahkar-e-risalat jisse kahiye.. wo mera umar hai…
Wo mera umar.. mera umar.. mera umar hai….

Wo sahne haram aur wo ek eint ka takiya…
Kya tarbiyat-e-sarwar-e-aalam ka asar hai..
Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Nabi ka sher hai.. Umar..Umar..Umar..
Bada diler hai..     Umar.. Umar.. Umar..
Jo dilse kahega..   Umar.. Umar.. Umar..
Izzat se rahega..    Umar.. Umar.. Umar..
Jo inse jalega.. Wo zillat se marega…

Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Quraan ki aayat ye deti hai gawahi..
Taqwa jise kahte hain wo kirdare umar hai…
Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Shahkar-e-risalat jisse kahiye.. wo mera umar hai…
Wo mera umar.. mera umar.. mera umar hai….

Jo saaf dimago ko hi rakhta hai mo’attar…
Islam ke gulsan ka umar wo gul-e-tar hai..
Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Nabi ka sher hai.. Umar..Umar..Umar..
Bada diler hai..     Umar.. Umar.. Umar..
Jo dilse kahega..   Umar.. Umar.. Umar..
Izzat se rahega..    Umar.. Umar.. Umar..
Jo inse jalega.. Wo zillat se marega…

Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Wo door na paakar bhi ye nisbat ke naseer aaj…
Beya’at tere afkaar ki bardast e umar hai…
Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Nabi ka sher hai.. Umar..Umar..Umar..
Bada diler hai..     Umar.. Umar.. Umar..
Jo dilse kahega..   Umar.. Umar.. Umar..
Izzat se rahega..    Umar.. Umar.. Umar..
Jo inse jalega.. Wo zillat se marega…

Wo mera umar hai…  Wo mera umar hai…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.