Shane Siddiqui Akbar | Hafiz Tahir Qadri | Manqabat 2019

Shane Siddiqui Akbar | Hafiz Tahir Qadri | Manqabat 2019

Abuuubakar………………..

Pyara pyara siddik hai….
Pyara pyara siddik hai….

Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..
Mere siddik-e-akbar.. Mere siddik-e-akbar…..
Mere siddik-e-akbar.. Mere siddik-e-akbar…..

Pahela.. Pahela.. Pahela.. Khalifa… Khalifa…
Salare.. Salare shahaba… shahaba… shahaba…
Har ek sunni dil se bola… mera aaqa mera maula..
Abubakar.. Abubakar.. Abubakar.. Abubakar..

Shane siddik-e-akbar pe kurbaan mai..
Razdare risalat ki kya baat hai……

Jisko siddik khud mustafa ne kaha….
Uss sarapaa sadakat ki kya baat hai…..
Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..

Saari khalkat ki rahemat samethe huee…
Jis jagah par hai siddik lete huee…
Uss mohammad ke hujre pe kurbaan mai….
Rashke firdause jannat ki kya baat hai…

Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..

Pahela.. Pahela.. Pahela.. Khalifa… Khalifa…
Salare.. Salare shahaba… shahaba… shahaba…
Har ek sunni dil se bola… mera aaqa mera maula..
Abubakar.. Abubakar.. Abubakar.. Abubakar..

Name akdas pe siddik ka jhoomna…..
Ishq-o-ulfat me anghoto ka chumna….
Bekhudi aur waraftagi ka saboot….
Waalihana muhabbat ki kya baat hai….

Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..
Shane siddik-e-akbar pe kurbaan mai..
Razdare risalat ki kya baat hai……

Ghar hai ya ke jannat ka gulzaar hai….
Ek taraf yaar hai ek taraf maar hai….
Zaher paao mizano pe dildaar hai…..
Teri siddik kismat ki kya baat hai….

Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..

Pahela.. Pahela.. Pahela.. Khalifa… Khalifa…
Salare.. Salare shahaba… shahaba… shahaba…
Har ek sunni dil se bola… mera aaqa mera maula..
Abubakar.. Abubakar.. Abubakar.. Abubakar..

Taiba wale ko jisko rafakat mili …..
Sab shahaba ki jisko immamat mili….

Sabse pahele hai jisko khilafat mili…
Uske takhte khilafat ki kya baat hai….

Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..
Shane siddik-e-akbar pe kurbaan mai..
Razdare risalat ki kya baat hai……

Baad nabiyoon ke afzal hua martaba..
Mustafa ki khilafat ka sahera sajha…
Sare ashab me jisska rutba bada…
Uski sarfe kadaamat ki kya baat hai..

Meri aan meri jaan mere siddik-e-akbar..
Har ek momin ki pahechan mere siddik-e-akbar..

Pahela.. Pahela.. Pahela.. Khalifa… Khalifa…
Salare.. Salare shahaba… shahaba… shahaba…
Har ek sunni dil se bola… mera aaqa mera maula..
Abubakar.. Abubakar.. Abubakar.. Abubakar..

Pyara pyara siddik hai………………

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.