Hazrat Umar Farooq | Hafiz Tahir Qadri | New Manqabat | 2017

  • by
Hazrat Umar Farooq | Hafiz Tahir Qadri | New Manqabat | 2017

Aminul mue’minin…..
Ala ohibbul umar………..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Gurur-e-kaisar-o-Kisra ko matti me mila dala…..
Bahadur ho to aaesa ho.. Suja’at ho to aaesi ho…

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Hazart-e-umar umar…  Hazart-e-umar umar…

Haq ki hai talwaar….  Umar umar umar..
Batil pe hai yalwaar.. Umar umar umar..
Adal ka pahere daar.. Umar umar umar..
Wafa ka aalam daar.. Umar umar umar..
Momin ki hai lal kaar.. Umar umar umar..
Haidar ko jisse pyar…  Umar umar umar..
Nabi ka saccha yaar…  Umar umar umar..

Sayyadna umar abnil khattaab radiallahu ta’ala anhu..

Umar wo hukmara hai ke azmana abhi kahta hai..
Jo hakim ho to aaesa ho.. Hukumat ho to aaeesi ho..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Farishte kah rahe hai dekh kar faarooq ki turbat..
Mukaddar ho to aeesa ho.. Jo kismat ho to aeesi ho..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Hazrat Umar… Hazrat Umar… Hazrat Umar…

Haq ki hai talwaar….  Umar umar umar..
Batil pe hai yalwaar.. Umar umar umar..
Adal ka pahere daar.. Umar umar umar..
Wafa ka aalam daar.. Umar umar umar..
Momin ki hai lal kaar.. Umar umar umar..
Haidar ko jisse pyar…  Umar umar umar..
Nabi ka saccha yaar…  Umar umar umar..

Musalle par umar ho aur safo me haidaro usman..
Namazi ho to aeese ho.. Imamat ho to aaesi ho..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Jaha bete ko bhi bakhsha na jaee jurm par uske..
Jo aadil ho to aeesa ho.. Aadalat ho to aaeesa ho..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Mere aaqa ki mashjid ke musalle par umar ka koon…
Gawahi ho to aaeesi ho.. Shahadat ho to aeesi ho..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Haq ki hai talwaar….  Umar umar umar..
Batil pe hai yalwaar.. Umar umar umar..
Adal ka pahere daar.. Umar umar umar..
Wafa ka aalam daar.. Umar umar umar..
Momin ki hai lal kaar.. Umar umar umar..
Haidar ko jisse pyar…  Umar umar umar..
Nabi ka saccha yaar…  Umar umar umar..

Sayyadna umar abnil khattaab radiallahu ta’ala anhu..

Dua-e-mustafa hai hazrat-e-umar…..
Khalifa dusra hai hazrat-e-umar…..

Aminul mue’minin…..
Ala ohibbul umar………..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.